بایگانی برای نویسنده admin

لیزر

گوناگون

استند مادر بورد

 

استند بروشور گردان

 

استند بروشور ثابت

 

زیرمانیتوری ادارات

باکس گل و کیک (هدیه ی خاص)
باکس ترکیبی کیک و گل
باکس ترکیبی گل و کیک
جای کاغذ دورو
زیر مانیتوری
باکس(جعبه) پاستیل
تابلو مولتی استایل
باکس گل کشودار
باکس گل رز جاویدان کشودار
باکس گل خاص

صندوق

صندوق صدقات ایستاده

صندوق رومیری دارای جای کاغذ, خودکار و چسب
صندوق رومیزی دارای جای کاغذ, خودکار و چسب
صندوق رومیزی همراه با جا کاغذی, جا خودکاری و جا چسبی
صندوق رومیزی ساعتدار
صندوق رومیزی کلبه ای جدید
صندوق صدقات رومیزی و دیواری
صندوق صدقات دیواری

تندیس

تندیس مجموعه مدارس سلام
تندیس قرآنی
تندیس طراحی ماشین #دانشگاه-صنعتی-شریف
تندیس المپیاد

استند های آرایشی

استند لوازم آرایشی